Cơm Đồng- Chính sách bảo mật

giới thiệu
Chính sách Bảo mật này, có hiệu lực từ ngày 9 tháng 5 năm 2022, mô tả việc xử lý thông tin cá nhân (sau đây gọi là "Dữ liệu Cá nhân") của các cá nhân (sau đây gọi là "Dữ liệu Cá nhân"). "cá nhân" hoặc "bạn") được cung cấp bởi Cơm Đồng, (sau đây gọi là "công ty" hoặc "chúng tôi").

1.1 Chính sách Bảo mật này áp dụng cho các trường hợp sau:
Cá nhân truy cập / đăng ký trên trang web của công ty (nếu họ đã tạo tài khoản);
Một cá nhân nộp đơn ("Đơn") cho Công ty về việc cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý để được vay ("Dịch vụ");
Các cá nhân liên lạc với Công ty qua điện thoại, thư điện tử (e-mail) hoặc qua đường bưu điện;
Mối quan hệ pháp lý giữa công ty và cá nhân vẫn tồn tại;
Các chuyến thăm cá nhân đến các cơ sở / trụ sở chính của công ty;
Trong các trường hợp khác, khi công ty xử lý dữ liệu cá nhân của các cá nhân.

1.2 Bạn có nghĩa vụ đọc Chính sách Bảo mật này trước khi bắt đầu bất kỳ hoạt động nào được nêu trong khoản 1.1 ở trên.
Theo mục đích của Chính sách quyền riêng tư này, thuật ngữ "xử lý" có nghĩa là bất kỳ hoạt động hoặc chuỗi hoạt động nào được thực hiện trên Dữ liệu cá nhân hoặc một tập hợp Dữ liệu cá nhân, cho dù tự động hay không (ví dụ: thu thập, lưu giữ, sử dụng, tiết lộ, chuyển giao, v.v.).
Làm thế nào để chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân?
Công ty chủ yếu thu thập dữ liệu cá nhân theo hai cách:

2.1 Nhận trực tiếp từ một cá nhân khi:
họ điền vào đơn đăng ký hoặc
nếu không thì cung cấp dữ liệu cá nhân cho công ty; và

2.2 Lấy dữ liệu cá nhân từ các bên thứ ba, chủ yếu bao gồm:
các tổ chức tín dụng;
tổ chức cung cấp dịch vụ đòi nợ;
Thể chế quốc gia;
Các hệ thống do các nhà cung cấp dịch vụ chống gian lận, chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố tạo ra;
Cookie (trong trường hợp truy cập vào trang web của công ty);
Các tài nguyên xử lý / kiểm soát / thông tin cần thiết để cung cấp dịch vụ.

3.1 Chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân nào?
Chúng tôi chủ yếu thu thập các loại dữ liệu cá nhân sau:
Thông tin cá nhân cơ bản bao gồm nhưng không giới hạn tên, họ, ngày sinh và giới tính.
Thông tin tài khoản ngân hàng cá nhân hoặc phương thức thanh toán đã chọn khác.
Liên hệ xã hội cá nhân (bao gồm: nơi ở, số điện thoại, e-mail) Thông tin liên quan đến nghề nghiệp của một cá nhân (bao gồm: loại nghề, ngành nghề, thông tin về nhà tuyển dụng);
Tài liệu tham khảo;
Thông tin về tình hình tài chính của một cá nhân, bao gồm, nhưng không giới hạn, thông tin về các khoản nợ và / hoặc nợ hiện có; số tiền thu nhập và / hoặc lịch sử thu nhập; điểm tín dụng;
Các nghĩa vụ pháp lý và / hoặc yêu cầu của cơ quan chính phủ áp dụng đối với dữ liệu cá nhân;
Dữ liệu Cá nhân khác mà Công ty nhận được và / hoặc yêu cầu trong quá trình cung cấp Dịch vụ và / hoặc làm việc với các cá nhân.

3.2 Chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân nào?

4 Các mục đích chính của việc xử lý dữ liệu cá nhân bao gồm:
xác minh danh tính cá nhân;
b ký kết và thực hiện một thỏa thuận cung cấp dịch vụ (sau đây gọi là "Thỏa thuận");
c để trao đổi với các cá nhân về việc ký kết và thực hiện các thỏa thuận;
d Đánh giá khả năng thanh toán của một cá nhân (khả năng đáp ứng các nghĩa vụ theo hợp đồng) và xác định điểm tín dụng; đánh giá, phòng ngừa và quản lý rủi ro;
e phát hiện và ngăn chặn các trường hợp gian lận, rửa tiền và tài trợ khủng bố; ngăn chặn việc sử dụng sai các dịch vụ của công ty;
f Khởi tạo, duy trì, thực thi một hành động; đòi nợ (bao gồm cả đòi nợ ngoài tòa án) và các hành động đòi nợ; khẳng định;
g iải quyết các khiếu nại của cá nhân; lập sổ đăng ký khiếu nại;
h mục đích tiếp thị trực tiếp (ví dụ: liên hệ với các cá nhân qua điện thoại và / hoặc email (e-mail) để giảm giá / thông tin quan trọng khác về hàng hóa / dịch vụ; nhận các đề nghị tiêu chuẩn gửi trực tiếp đến các cá nhân; tổ chức các chiến dịch tri ân khách hàng; sử dụng cookie; đánh giá và nghiên cứu cơ sở khách hàng, v.v.);
i đảm bảo an toàn, bảo vệ tài sản, phòng ngừa và phát hiện tội phạm;
j nghiên cứu và thống kê; nâng cao chất lượng / hiệu quả của việc cung cấp dịch vụ của công ty;
k Kiểm soát chất lượng nội dung cuộc gọi, kiểm soát chất lượng dịch vụ; lưu trữ bằng chứng (về tính chính xác của thông tin được cung cấp; năng lực của nhân viên, v.v.);
tuân thủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật; đáp ứng yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
oTạo và duy trì cơ sở dữ liệu khách hàng / khách hàng tiềm năng.
n Loại người nhận dữ liệu cá nhân; dữ liệu cá nhân được chuyển ra ngoài Việt Nam

5.1 Nếu được chứng minh hợp pháp trong từng trường hợp cụ thể, dữ liệu cá nhân của một cá nhân có thể được tiết lộ cho những người nhận sau:
Nhân viên và cán bộ công ty “cần biết” những thông tin đó;
Các nhà cung cấp dịch vụ cung cấp các dịch vụ nhất định cho công ty (chẳng hạn như dịch vụ CNTT; lưu trữ dữ liệu cá nhân trên máy chủ; dịch vụ đòi nợ; dịch vụ tiếp thị; dịch vụ phòng chống gian lận, dịch vụ chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố; dịch vụ kế toán, v.v.)
Đại lý / Viên chức. Các quan chức nhà nước có thẩm quyền (ví dụ: cảnh sát, tòa án, nhân viên thực thi pháp luật (tại tòa án), công tố viên các cơ quan thực thi pháp luật (công tố viên), v.v.)

5.2 Những người nhận tích cực tham gia vào thông tin tín dụng và / hoặc việc thu thập (ví dụ: nhà cung cấp dịch vụ thu nợ, công đoàn tín dụng, v.v.) Các công ty thuộc cùng một nhóm công ty (sau đây gọi là "Nhóm công ty") như công ty của chúng tôi.

5.3 Việc xử lý dữ liệu cá nhân chủ yếu được thực hiện ở Việt Nam. Tuy nhiên, đối với một số hoạt động xử lý nhất định, dữ liệu cá nhân có thể được chuyển ra ngoài Việt Nam (ví dụ: khi sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài Việt Nam, hoặc khi chuyển dữ liệu cá nhân cho các công ty thuộc tập đoàn, v.v.). Khi chuyển dữ liệu cá nhân ra ngoài Việt Nam, công ty sẽ đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Cập nhật và sửa đổi dữ liệu cá nhân

6.1 Nếu dữ liệu cá nhân của bạn đã lỗi thời hoặc không chính xác, bạn phải sửa đổi và cập nhật nó.

6.2 Để sửa đổi hoặc cập nhật dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có thể sử dụng các công cụ tự phục vụ do Công ty cung cấp. Nếu không có công cụ tự phục vụ phù hợp để sửa và / hoặc cập nhật dữ liệu cá nhân của bạn, bạn có thể liên hệ với công ty để được hỗ trợ.
bảo mật dữ liệu cá nhân

7.1 Có tính đến bản chất, phạm vi, bối cảnh và mục đích của thiết bị, chi phí triển khai và quá trình xử lý cũng như các rủi ro bảo mật tương ứng, công ty cam kết thực hiện các biện pháp bảo mật kỹ thuật và thích hợp để đảm bảo mức độ bảo mật dữ liệu cá nhân thích hợp.

7.2 Các biện pháp kỹ thuật và tổ chức ở trên có thể bao gồm mã hóa dữ liệu cá nhân, v.v ...; đảm bảo rằng chỉ những người cần biết được ủy quyền mới có thể truy cập vào dữ liệu và thiết bị cá nhân; đảm bảo rằng tất cả các hệ thống xử lý, máy chủ dữ liệu, thiết bị và cơ sở vật chất khác ở những nơi trên -thiết bị được đề cập được đặt được bảo vệ khỏi các mối đe dọa vật lý và kỹ thuật (bao gồm nguồn điện liên tục; chống vi-rút; cài đặt tường lửa; bảo vệ chống cháy, chống lũ lụt, trộm cắp, v.v.); đảm bảo khả năng khôi phục tính khả dụng của dữ liệu cá nhân trong trường hợp vật lý hoặc sự cố kỹ thuật; áp dụng các chính sách và thông lệ nội bộ thích hợp; sử dụng mật khẩu an toàn; v.v. Chờ

7.3 Bất kể những điều trên, bạn cũng phải đóng góp vào việc bảo mật dữ liệu cá nhân của mình; không chia sẻ mật khẩu và các thông tin khác được gửi cho bạn với bất kỳ bên thứ ba nào (bao gồm các thành viên gia đình, vợ / chồng), bạn bè, v.v.; Ba bên sử dụng Dịch vụ thay mặt bạn, ETC. ).

7.4 Trang web của Công ty có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi điều hành. Nếu một cá nhân nhấp vào một liên kết như vậy, cá nhân đó sẽ được chuyển hướng đến trang web của bên thứ ba. Công ty khuyến cáo người dùng nên đọc kỹ chính sách bảo mật của từng trang web mà khách hàng truy cập. Công ty không có quyền kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc hoạt động của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba nào.
Giải quyết tranh chấp và cung cấp khiếu nại

8 Công ty mong muốn giải quyết tất cả các tranh chấp một cách thiện chí và nếu bạn tin rằng việc xử lý không tuân thủ luật hiện hành liên quan đến việc bảo vệ dữ liệu cá nhân, bạn phải liên hệ với Công ty trước. Email liên hệ của công ty: honeydong_fintech@outlook.com

đồng ý và đồng ý

9.1 Bằng cách đăng ký sử dụng Dịch vụ và / hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào được liệt kê trong khoản 1.1, bạn thừa nhận và đồng ý rằng:
Bạn đã đọc và hiểu toàn bộ Chính sách Bảo mật này;
Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được thu thập, sử dụng hoặc xử lý theo cách khác như được mô tả trong Chính sách bảo mật này.

9.2 Bằng cách đăng ký và sử dụng Dịch vụ, bạn cho phép chúng tôi thay mặt bạn thu thập tất cả dữ liệu cá nhân cần thiết từ bạn và bất kỳ bên thứ ba nào.

9.3 Nếu bạn vẫn không hiểu tất cả hoặc một phần của Chính sách quyền riêng tư này và / hoặc không đồng ý với cách thức xử lý dữ liệu cá nhân ở đây, bạn không được đăng ký sử dụng Dịch vụ, không sử dụng Dịch vụ hoặc không thực hiện bất kỳ hoạt động như được nêu trong Điều 1.1.

Các điều khoản và điều kiện bổ sung

10.1 Công ty có thể đơn phương sửa đổi Chính sách Bảo mật vào bất kỳ lúc nào. Công ty khuyến nghị các cá nhân nên xem lại Chính sách Bảo mật này theo định kỳ để có thông tin mới nhất. Các thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này có hiệu lực kể từ ngày chúng được tải lên trang web của Công ty. Các sửa đổi có hiệu lực nếu có thể áp dụng trừ khi Công ty xác định ngày có hiệu lực muộn hơn.

10.2 Nếu Công ty thực hiện những thay đổi quan trọng đối với Chính sách Bảo mật này, Công ty sẽ đăng những thay đổi đó trên trang web của Công ty và sẽ cố gắng hết sức để thông báo cho các cá nhân về bất kỳ thay đổi quan trọng nào. Bằng cách tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi, các cá nhân chấp nhận và đồng ý với các điều khoản cập nhật của Chính sách Bảo mật này.

10.3 Nếu một cá nhân có bất kỳ câu hỏi nào khác về việc công ty xử lý dữ liệu cá nhân, thì người đó có thể gửi các câu hỏi này cho công ty.

10.4 Cookie và / hoặc các công nghệ tương tự có thể được sử dụng trên trang web của Công ty. Trang web của công ty (nếu được tạo) có thể cung cấp thêm thông tin về việc sử dụng cookie.