Cơm Đồng,seeing what your need.

Cơm Đồng là một nền tảng cho vay tổng hợp tại Việt Nam. chỉ có đôi mươi phút để yêu cầu cho khoản vay online mới nhất ở 2021.Cơm Đồng là một kinh nghiệm cho vay mượn đơn giản và uy tín với các khách hàng 24/24 liên bang.

Bắt đầu đăng ký khoản vay trong 3 bước đơn giản.
1) Tải xuống ứng dụng
2) Đăng ký: sử dụng số điện thoại để đăng ký
3) So sánh thông tin của các sản phẩm khác nhau và chọn khoản vay bạn cần

yêu cầu:
• Công dân Việt Nam từ 22 đến 55 tuổi
• Có việc làm và khả năng trả nợ

Chi tiết sản phẩm vay:
Khoản vay: từ 1.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng
Thời gian cho vay: 91-181 ngày
Lãi suất hàng năm (APR) tối thiểu của khoản vay là 12% / năm
Lãi suất hàng năm (APR) tối đa của khoản vay là 19% / năm

Thí dụ:
Nếu bạn vay trực tuyến 5.000.000 đồng với thời hạn 150 ngày, lãi suất là 18%, như vậy:
• Tổng lãi: 370.000 VND (tức là: 5.000.000 * 18% / 365 * 150)
• Số tiền hàng tháng là: 1.311.643 VND (tức là: 5.000.000 * 18% / 365 * 30)
• Tổng số tiền là: 5.370.000 VND (tức là: 5.000.000 * 18% / 365 * 150 + 5.000.000)

Vì để xác minh danh tính và danh tính của bạn, chúng tôi cần sự cho phép của bạn:
• Cho phép truy cập vào danh bạ điện thoại
• Cho phép truy cập thông tin thiết bị di động
• Cho phép truy cập vị trí
• Cho phép truy cập vào máy ảnh
• Cho phép cuộc gọi

Email: honeydong_fintech@outlook.com
Địa chỉ: Phạm Thế Hiển, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam