Chính sách quyền riêng tư

Đồng vay tốt ("chúng tôi") vận hành ứng dụng di động Báo hoa mai ("Dịch vụ”).
Làm thế nào để chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin?
Trong quá trình sử dụng trang web hoặc APP, chúng tôi cần thu thập và sử dụng một số thông tin của bạn trong các tình huống sau:

i. Truy cập vào máy ảnh: Truy cập vào máy ảnh của bạn là sử dụng máy ảnh để trực tiếp chụp và tải lên ảnh ID của bạn và các tài liệu khác cần thiết để đánh giá đủ điều kiện cho vay. Trong các cảnh yêu cầu nhận dạng khuôn mặt, bạn cần điều chỉnh máy ảnh của mình để chụp khuôn mặt.

ii. Truy cập vào danh bạ của bạn: Truy cập vào danh bạ của bạn là để tìm hiểu xem có những cá nhân trong danh bạ có nguy cơ vỡ nợ hoặc lừa đảo cao , để chúng tôi có thể đánh giá chính xác hơn về tính đủ điều kiện, tín dụng và khả năng thanh toán của bạn. (Đồng vay tốt) sẽ tải lên và truyền dữ liệu danh sách liên hệ của bạn bao gồm tên và số điện thoại từ điện thoại của bạn đến (https://api.berobustai.com). Tên và số điện thoại được tải lên và truyền đi sẽ được sử dụng để quản lý rủi ro và tiến hành kiểm tra chống gian lận. Trong khi sử dụng Ứng dụng, nó định kỳ gửi dữ liệu danh sách liên hệ đến máy chủ của chúng tôi. Đồng vay tốt sẽ không bao giờ chia sẻ dữ liệu cho bên thứ ba mà không có sự cho phép của bạn. Việc thu thập sẽ chỉ được thực hiện nếu bạn đồng ý với sự cho phép.

Làm thế nào để chúng ta lưu trữ và bảo vệ thông tin?
a) Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập và tạo tại Việt Nam sẽ được lưu trữ tại Việt Nam.

i. Trong thời hạn bạn sử dụng trang web hoặc ứng dụng, để đảm bảo bạn có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi bình thường, chúng tôi sẽ luôn lưu trữ thông tin cá nhân của bạn;

ii. Khi bạn đăng ký hủy tài khoản thành công hoặc khi chúng tôi ngừng hoạt động, ngoài có quy định khác của pháp luật , thông tin cá nhân được giữ của bạn chúng tôi sẽ xóa hoặc ẩn danh

b) Chúng tôi đã sử dụng các biện pháp bảo mật tiêu chuẩn doanh nghiệp để bảo vệ thông tin cá nhân bạn cung cấp.Ngăn chặn truy cập trái phép, tiết lộ công khai, sử dụng, sửa đổi, làm hỏng hoặc mất dữ liệu:

i. Chúng tôi sử dụng công nghệ mã hóa để mã hóa lưu trữ thông tin cá nhân của bạn;

ii. Khi thông tin và dữ liệu nhạy cảm được truyền đi, sử dụng Https, Sftp, SSL và các giao thức truyền an toàn để truyền. Việc truyền giữa các phòng thiết bị và Internet được thực hiện bằng cách sử dụng VPN để đảm bảo an ninh truyền dẫn.

iii. Chúng tôi đã thiết lập một hệ thống phân loại bảo mật dữ liệu và thông tin .với số điện thoại di động của bạn , số ID và thông tin nhạy cảm cá nhân được mã hóa trong suốt quá trình và thiết lập quyền truy cập dữ liệu nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của bạn;

c) Chúng tôi thiết lập phân loại phân cấp an toàn dữ liệu và thông tin , quản lý an toàn , chính sách bảo mật để quản lý chuẩn hóa toàn bộ quá trình quản lý thông tin cá nhân:

i.Chúng tôi đã thiết lập Ủy ban quản lý rủi ro và bộ An ninh kỹ thuật chịu trách nhiệm về các vấn đề bảo mật thông tin cá nhân;

ii.Đối với cơ sở dữ liệu chúng tôi thiết kế phát triển định mức nghiêm ngặt , cần đánh giá an toàn trước khi online;

iii. Ký thỏa thuận bảo mật với thông tin liên hệ, tiến hành kiểm tra lý lịch đối với số lượng lớn với thông tin cá nhân nhạy cảm và thông qua cơ chế giám sát để kiểm soát bảo mật toàn diện dữ liệu, để tránh việc sử dụng dữ liệu vi phạm các quy định。

Làm thế nào để chúng tôi chia sẻ, chuyển nhường và tiết lộ công khai thông tin của bạn? a) Chia sẽ

i. Chia sẻ kinh doanh Chúng tôi cam bảo mật nghiêm ngặt thông tin của bạn. Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba trong các trường hợp sau đây, trừ khi luật pháp và cơ quan quản lý có quy định khác hoặc có ủy quyền khác.

b) Chuyển nhường

Chúng tôi sẽ không chuyển nhường thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ công ty, tổ chức hoặc cá nhân nào trừ các trường hợp sau:

Nhận được sự đồng ý rõ ràng của bạn trước;

i.Theo luật pháp quy định hoặc hành chính bắt buộc Hoặc tư pháp yêu cầu.

c) Tiết lộ thông tin

Ngoài việc gửi thông tin cho các cơ quan hành chính có liên quan theo các yêu cầu pháp lý và quy định, người vay hoặc bên cung cấp dịch vụ vay khác ngoài việc tiết lộ thông tin của người vay sau khi giải ngân trên nguyên tắc, chúng tôi sẽ không công khai tiết lộ thông tin của bạn .Nếu việc tiết lộ công khai là bắt buộc, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về mục đích của việc tiết lộ công khai, loại thông tin được tiết lộ và thông tin nhạy cảm có thể liên quan và sự đồng ý rõ ràng của bạn.

d) Theo luật pháp quy định có liên quan và tiêu chuẩn quốc gia, trong các trường hợp sau đây, chúng tôi có thể chia sẻ, chuyển nhượng và tiết lộ công khai thông tin cá nhân của bạn theo quy định của pháp luật mà không cần sự đồng ý của bạn:

i.Thực hiện nghĩa vụ liên quan đến luật pháp quy định của trang web hoặc APP;

ii.Liên quan trực tiếp đến an ninh quốc gia và an ninh quốc phòng;

iii.Liên quan trực tiếp đến an toàn công cộng, sức khỏe cộng cộng và lợi ích công cộng ;

iv.Liên quan trực tiếp đến điều tra hình sự, trọng tài, truy tố, xét xử và thi hành án.

Về chúng tôi
Nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách bảo mật của chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi thông báo thay đổi qua tin nhắn hoặc tin nhắn SMS, cửa sổ bật lên trang ứng dụng.
Đối với bất kỳ thắc mắc, giải thích hoặc yêu cầu nào trong tuyên bố này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi khi bạn thực hiện các quyền liên quan đến thông tin cá nhân của mình hoặc cung cấp bất kỳ phản hồi nào bạn có thể có về việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân.

Ngày cập nhật lần cuối: 22/03/2022