Nhiều người Việt Nam đã giải quyết được vấn đề tài chính của mình thông qua Đồng vay tốt! Chúng tôi có thể giúp những ai cần hỗ trợ tài chính! Có rất nhiều sản phẩm cho vay trên nền tảng cho người dùng lựa chọn.

Giơi thiệu sản phẩm:
Tuổi: 20 - 55
Số tiền vay: 2.000.000 - 40.000.000đ
Thời hạn vay: 91 ngày - 183 ngày
Lãi suất: APR tối đa là 18% / năm, APR tối thiểu là 8% / năm
Phí giao dịch : 0
Phí dịch vụ: Không có phí khác

Ví dụ tính toán:
Nếu bạn vay trực tuyến 8,000,000 đồng với thời hạn 120 ngày, lãi suất là 8%, như vậy:
* Tổng số tiền do: 9,946,667 VND (tức là: 8,000,000 * 8% / 365 * 120 + 8,000,000)
* Tổng tiền lãi phải trả: 1,946,667 VND (tức là: 8,000,000 * 8% / 365 * 120)
* Tiền lãi phải trả hàng tháng: 486,667 VND (tức là: 8,000,000 * 8% / 365 * 120/4)
* Tổng số tiền đến hạn mỗi tháng: 2,486,667 VND (tức là: 8,000,000 * 8% / 365 * 120/4 + 8,000,000/4)

Điều kiện đăng ký khoản vay:
* Tuổi tối thiểu 20 tuổi đến tối đa 55 năm
* công dân Việt Nam
* có tài khoản ngân hàng địa phương
* có một CMND/CCCD
* có một công việc

Lợi thế ứng dụng:
* Quy trình xét duyệt và đăng ký khoản vay dễ dàng, đơn giản. Nộp đơn trực tuyến trong vài phút. Dễ dàng truy cập vào tiền của bạn trực tuyến.
* Cho vay không có bảo đảm. Không cần giấy tờ.
* An toàn và đáng tin cậy. Thông tin cá nhân được mã hóa và bảo vệ.

Quyền riêng tư và quyền:
Để đảm bảo bạn đủ điều kiện cho khoản vay, chúng tôi cần bạn cung cấp thông tin cá nhân của bạn bao gồm tên đầy đủ, địa chỉ email, ID, ID công ty, địa chỉ nhà riêng, thu nhập hàng tháng, số liên lạc, tài khoản xã hội, v.v. Đã nộp ảnh do chính phủ cấp ID và thông tin cá nhân khác sẽ chỉ dành cho mục đích xác minh và sẽ không bị rò rỉ. Nếu bạn không có khoản vay thành công, chúng tôi sẽ không lưu giữ bất kỳ thông tin nào.
Bạn có thể từ chối cung cấp thông tin của mình, nhưng bạn không thể cho vay trong tình huống đó.

Đăng ký khoản vay trong 4 bước đơn giản.
(1) Tải xuống ứng dụng, sử dụng số điện thoại để đăng ký
(2) So sánh thông tin của các sản phẩm khác nhau và chọn khoản vay bạn cần
(3) Điền các thông tin thích hợp để hoàn tất hồ sơ vay
(4) Chờ hệ thống xem xét và giải phóng khoản vay

Liên hệ chúng tôi:
Email: totdongvay@gmail.com
Địa chỉ: 1060 Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Vietnam