Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật Vàng Vay sẽ cho người dùng biết cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin người dùng.Vàng Vay không chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng, chỉ thông tin người dùng để phân tích liên quan đến kinh doanh và đánh giá tín dụng cho vay.

1.Thông tin được thu thập bởi Vàng Vay
Khi chúng tôi cung cấp dịch vụ, chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ và sử dụng các thông tin sau về bạn và yêu cầu ủy quyền của bạn. Nếu bạn không cung cấp thông tin liên quan, bạn có thể không thể đăng ký làm người dùng hoặc sử dụng một số dịch vụ chúng tôi cung cấp hoặc bạn không thể đạt được kết quả mong muốn của dịch vụ. Các dịch vụ của chúng tôi hoàn toàn tự nguyện và bạn không cần cung cấp thông tin đó trừ khi bạn chọn sử dụng dịch vụ vay vạn phú của chúng tôi.
Thông tin cá nhân: bao gồm tên, số điện thoại di động, số ID, thông tin liên lạc của người thân, hình ảnh, địa chỉ công ty, số thẻ ngân hàng, chứng chỉ công việc, v.v.
Thông tin liên quan đến thiết bị của bạn, chẳng hạn như , địa chỉ IP, phiên bản Android, thông tin thiết bị mạng, số sê-ri thiết bị, danh sách cài đặt ứng dụng, thông tin sổ địa chỉ, SSID, v.v.
Thông tin vị trí (vị trí địa lý): Chúng tôi sẽ truy cập và lấy thông tin vị trí của bạn sau khi bạn bật quyền, chủ yếu là kinh độ và vĩ độ. Theo thông tin vị trí của bạn, sẽ cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng tốt hơn nhu cầu của bạn, thông qua thông tin vị trí, chúng tôi sẽ tiến hành đánh giá mức độ tin cậy của bạn. Xin lưu ý rằng nếu bạn tắt quyền này, bạn sẽ hủy ủy quyền thay mặt bạn. Chúng tôi sẽ không còn thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi cũng không thể cung cấp cho bạn dịch vụ tương ứng. Tuy nhiên, quyết định tắt quyền của bạn sẽ không ảnh hưởng đến việc thu thập và sử dụng thông tin trước đó được dựa trên ủy quyền của bạn.
Thông tin ngân hàng: bao gồm tên, số tài khoản, v.v. Mục đích của việc thu thập thông tin này là để cải thiện các dịch vụ chúng tôi cung cấp cho bạn. Thông tin được cung cấp tùy thuộc vào cách bạn sử dụng nó để tham gia vào các dịch vụ của chúng tôi. Việc sử dụng các dịch vụ của chúng tôi là hoàn toàn tự nguyện và bạn không cần cung cấp thông tin đó trừ khi bạn chọn sử dụng dịch vụ Vàng Vay của chúng tôi.
Thông tin đơn và giao dịch có nghĩa là chúng tôi phân tích dữ liệu giao dịch của các ứng dụng, khoản vay và các hình thức khác mà bạn đã hoàn thành trên Vàng Vay và hình thành cơ sở dữ liệu tín dụng người dùng.
Dữ liệu hành vi đề cập đến hành vi hoạt động mà bạn đang sử dụng trên Vàng Vay , chẳng hạn như đăng ký, đăng nhập, ứng dụng và các hoạt động liên quan khác, nhấp vào dữ liệu hành vi. Nếu cần, chúng tôi có thể truy cập các dịch vụ của nền tảng thống kê dữ liệu của bên thứ ba
Truy cập vào danh bạ của bạn: Truy cập vào danh bạ của bạn là để tìm hiểu xem có những cá nhân trong danh bạ có nguy cơ vỡ nợ hoặc lừa đảo cao , để chúng tôi có thể đánh giá chính xác hơn về tính đủ điều kiện, tín dụng và khả năng thanh toán của bạn. (Vàng Vay ) sẽ tải lên và truyền dữ liệu danh sách liên hệ của bạn bao gồm tên và số điện thoại từ điện thoại của bạn đến (https://api.berobustai.com). Tên và số điện thoại được tải lên và truyền đi sẽ được sử dụng để quản lý rủi ro và tiến hành kiểm tra chống gian lận. Trong khi sử dụng Ứng dụng, nó định kỳ gửi dữ liệu danh sách liên hệ đến máy chủ của chúng tôi. Vàng Vay sẽ không bao giờ chia sẻ dữ liệu cho bên thứ ba mà không có sự cho phép của bạn. Việc thu thập sẽ chỉ được thực hiện nếu bạn đồng ý với sự cho phép.
Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin trong danh bạ cho các đánh giá nêu trên và sẽ không liên lạc với bạn theo bất kỳ cách nào với các liên hệ trong danh bạ của bạn mà không có sự đồng ý của bạn.
Nếu bạn chọn không cung cấp những thông tin này, sẽ không ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng các dịch vụ chúng tôi cung cấp, nhưng có thể làm giảm đánh giá hoặc độ chính xác của chúng tôi về danh tính, tín dụng và khả năng thanh toán của bạn.Bạn có thể kiểm tra trạng thái mở quyền trong “Cài đặt” của thiết bị di động và bạn có thể quyết định bật hoặc tắt các quyền này. Khi bạn bật các quyền này, cũng đồng nghĩa bạn cho phép chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân để thực hiện các chức năng trên; nếu bạn tắt quyền này, chúng tôi sẽ không tiếp tục thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi cũng không thể cung cấp cho bạn các tính năng được mô tả ở trên tương ứng với ủy quyền này. Việc bạn tắt quyền sẽ không ảnh hưởng đến việc tiến hành xử lý thông tin cá nhân trước đây dựa trên ủy quyền của bạn.
Thu thập ứng dụng bên thứ 3 mà khách cài đặt , chỉ sử dụng để kiểm tra thiết bị hiện tại của người sử dụng có đang trong trạng thái thanh toán an toàn hay không , không tiến hành thao tác hoặc hành động khác.

2.Thông tin của bạn được cung cấp bởi các người liên quan hợp tác bên thứ ba •Nếu cần, chúng tôi sẽ liên lạc với bên thứ ba của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn ở văn phòng tín dụng quốc gia hợp pháp, nền tảng dịch vụ dữ liệu hợp pháp) để kiểm tra thông tin báo cáo tín dụng của bạn, như thông tin nhận dạng, công việc, v.v. Thông tin, hộ gia đình và thu nhập, thông tin dịch vụ an sinh xã hội, nợ phải trả và thông tin tình trạng tín dụng.

3.Vàng Vay quản lý thông tin cá nhân của bạn như thế nào?
thông tin chúng tôi thu thập sẽ được lưu trữ và quản lý cho các mục đích sau: Để kiểm tra so sánh giữa thông tin bạn cung cấp và thông tin thực tế, vui lòng đảm bảo rằng không ai được phép sử dụng danh tính của bạn.
Xác định khả năng của bạn để có được một khoản vay theo các điều khoản hiện hành.
Xác nhận rằng thông tin bạn cung cấp là chính xác trong quá trình đăng ký khoản vay.
Hiểu cách bạn truy cập và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi để tối ưu hóa và nâng cao quy trình kinh doanh và thiết kế app của chúng tôi.
Giúp chúng tôi hiểu sở thích hoạt động và hành vi của người dùng, giúp chúng tôi cung cấp dịch vụ cho vay chính xác hơn.
Giúp chúng tôi đảm bảo sự phát triển có trật tự của kinh doanh cho vay và thu hồi nợ.

4.Vàng Vay bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng như thế nào?
Vàng Vay tìm cách bảo vệ thông tin của bạn bằng công nghệ mới nhất. Chúng tôi sẽ tuân thủ các điều khoản hiện hành để đảm bảo thông tin của bạn được giữ bí mật và được duy trì và quyền truy cập bị hạn chế để bảo vệ bạn khỏi mọi hình thức lừa đảo. Bạn có trách nhiệm bảo vệ mã truy cập tài khoản và ID người dùng và mật khẩu của mình để đảm bảo rằng những người dùng khác không thể truy cập vào tài khoản củabạn.
Về thông tin của bạn,Vàng Vay không thể đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu được truyền qua ứng dụng của chúng tôi. Khi chúng tôi nhận được dữ liệu hoặc thông tin của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng các tính năng và quy trình bảo mật để ngăn chặn truy cập trái phép.
Vàng Vay tuân thủ đầy đủ và tuân thủ luật pháp và quy định bảo vệ dữ liệu hiện hành tại Việt Nam.

5. Thông tin người dùng mà Vàng Vay có thể chia sẻ với bên thứ ba
Vàng Vay sẽ tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng của chúng tôi cho các nhà cung cấp dịch vụ, người vay và thành viên nhóm của chúng tôi, những người giúp chúng tôi thực hiện một số phần trong hoạt động kinh doanh của mình, bao gồm dịch vụ, thanh toán, thủ tục phòng chống gian lận,Vàng Vay cũng sẽ chia sẻ bất kỳ thông tin người dùng hợp pháp và liên quan đến tòa án nào với các bên thứ ba để ngăn ngừa tổn thất tài chính, báo cáo các hoạt động bất hợp pháp bị nghi ngờ hoặc điều tra vi phạm.
Nếu khoản vay của bạn quá hạn nghiêm trọng hoặc bạn qua đời đột ngột, bạn sẽ không thể trả nợ gốc và lãi của khoản vay. Chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin người dùng, thông tin cho vay và thông tin quá hạn cho công chúng hoặc các tổ chức đối tác trong phạm vi được luật pháp và quy định cho phép.
Chúng tôi sẽ tiết lộ thông tin hồ sơ của bạn, thông tin mượn và thông tin quá hạn khi bạn vi phạm hợp đồng hoặc hành vi gây ảnh hưởng đến các hoạt động Vàng Vay ảnh hưởng xấu đến người dùng khác và khởi kiện.
Khoản vay của bạn đã quá hạn nghiêm trọng hoặc bạn qua đời đột ngột , tiền gốc và tiền lãi của khoản vay không được hoàn trả. Nếu cần thiết, chủ nợ ủy thác việc thu thập để cung cấp thông tin người dùng,thông tin quá hạn cho người nhận ủy thác.
Khi bạn đăng ký các dịch vụ liên quan cho đối tác bên thứ ba thông qua ứng dụng Vàng Vay , chúng tôi sẽ cung cấp thông tin người dùng của bạn cho các bên thứ ba theo ủy quyền của bạn.
Chúng tôi và các chi nhánh của chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho các chi nhánh, đối tác và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba, nhà thầu và đại lý của chúng tôi (ví dụ: nhà cung cấp dịch vụ liên lạc gửi tin nhắn văn bản hoặc thông báo thay mặt chúng tôi, cung cấp cho chúng tôi Chia sẻ nhà cung cấp dịch vụ bản đồ cho dữ liệu vị trí (họ có thể không thuộc thẩm quyền của bạn) để chúng tôi có thể cung cấp hoặc cải thiện dịch vụ của chúng tôi cho bạn.
Khi việc kinh doanh của chúng tôi tiếp tục phát triển, chúng tôi và các chi nhánh của chúng tôi có thể tham gia vào việc sáp nhập, mua lại, chuyển nhượng tài sản hoặc giao dịch tương tự và thông tin cá nhân của bạn có thể được chuyển giao như một phần của các giao dịch đó.
Vàng Vay sẽ không bán hoặc cho thuê bất kỳ Dữ liệu thông tin người dùng nào cho bất kỳ bên thứ ba nào cho bất kỳ mục đích nào, trừ khi chúng tôi áp dụng thay đổi chính sách và sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào.

6. Về chúng tôi
Do những thay đổi về luật pháp và quy định, và để theo kịp sự phát triển mới và xu hướng có thể có trên Internet, chúng tôi có thể sửa đổi chính sách này theo thời gian. Do đó, chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của chúng tôi, để thực hiện các sửa đổi đó, vì những sửa đổi này dẫn đến việc giảm đáng kể các quyền của bạn theo Chính sách quyền riêng tư này. Trong trường hợp như vậy, nếu bạn tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách quyền riêng tư sửa đổi.
Nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách bảo mật của chúng tôi, chúng tôi sẽ gửi thông báo thay đổi qua tin nhắn hoặc tin nhắn SMS, cửa sổ bật lên trang ứng dụng.
Đối với bất kỳ thắc mắc, giải thích hoặc yêu cầu nào trong tuyên bố này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi khi bạn thực hiện các quyền liên quan đến thông tin cá nhân của mình hoặc cung cấp bất kỳ phản hồi nào bạn có thể có về việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân.

Ngày cập nhật lần cuối: 19/03/2022