VANG VAY-Thỏa thuận dịch vụ người dùng

nguyên tắc chung

Cảm ơn bạn đã ghé thăm VANG VAY, chúng tôi tôn trọng và bảo mật những thông tin cá nhân của bạn.

VANG VAY được nói đến ở đây là việc áp dụng truy cập và sử dụng hồ sơ vay của khách hàng thông qua VANG VAY. Theo thỏa thuận, bao gồm: hợp đồng dịch vụ, chính sách bảo mật (tài liệu), đặt cọc và bản sao hợp đồng ký quỹ; các điều khoản của VANG VAY và Điều kiện; Tương đương với các thỏa thuận / hợp đồng / hợp đồng / dịch vụ khác do khách hàng cung cấp khi đăng ký sử dụng sản phẩm khác. Khách hàng của VANG VAY xác nhận rằng mình đã đọc, đã hiểu và sẽ tuân thủ các điều khoản của chính sách này.

Bằng việc sử dụng VANG VAY, khách hàng tự động xác nhận rằng khách hàng là pháp nhân của giao dịch và xác nhận rằng mình đã đọc, hiểu và đồng ý bị ràng buộc bởi tất cả các điều khoản và điều kiện bên dưới.
Quy tắc chung
Các điều khoản và điều kiện này (bao gồm cả các điều khoản bổ sung) sẽ là một phần của Nội dung trưng bày và áp dụng cho:

(a) Chính sách Bảo mật. Mọi thông tin cá nhân hoặc thông tin nhạy cảm khác liên quan đến khách hàng sẽ được thu thập, lưu trữ và truyền tải bằng các biện pháp bảo mật phù hợp theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam. Khi tiếp tục sử dụng VANG VAY và cung cấp thông tin theo yêu cầu của VANG VAY, khách hàng hiểu và đồng ý với việc tiết lộ thông tin;

(b) Tài liệu / Hợp đồng cho Hệ thống VANG VAY. Đối tượng khách hàng hướng đến là người đi vay chấp nhận hợp đồng vay vốn xác định quyền lợi và nghĩa vụ giữa người cho vay và người đi vay thông qua Vay tiền vàng.

VANG VAY có quyền thay đổi hoặc ngừng bất kỳ tính năng nào hoặc thay đổi các điều khoản và điều kiện áp dụng cho khách hàng bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Các thay đổi, chỉnh sửa, bổ sung hoặc xóa bỏ sẽ có hiệu lực ngay khi cập nhật và đăng lên VANG VAY. Việc tiếp tục sử dụng VANG VAY sau khi đăng các điều khoản và điều kiện cập nhật sẽ được coi là chấp nhận các điều khoản và điều kiện đã cập nhật.
Dịch vụ nội dung
Jindai cung cấp cho khách hàng các dịch vụ sau:

VANG VAY cung cấp cho khách hàng một nền tảng cho vay trực tuyến nhanh chóng, dễ dàng và mang đến cho khách hàng cơ hội đăng ký vay theo phương thức kỹ thuật số hiện đại - bằng cách đăng ký vay trên VANG VAY hoàn toàn trực tuyến.
VANG VAY cung cấp dịch vụ tư vấn khoản vay trực tuyến cho khách hàng, bao gồm: thủ tục, hồ sơ, điều kiện vay, hỗ trợ chương trình liên quan đến khoản vay,… Quý khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ của VANG VAY.
Chỉ quy định cho đăng ký và thiết lập giao dịch
Khách hàng phải đáp ứng các điều kiện sau để sử dụng dịch vụ:

Khi đăng ký tài khoản:
Khách hàng trên 18 tuổi, có đủ năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;
Khách hàng cung cấp tất cả các thông tin mà VANG VAY yêu cầu và đồng ý cho phép VANG VAY và các đối tác xác minh tính chính xác và xác thực của thông tin do khách hàng cung cấp thông qua trang web và các công cụ với sự hỗ trợ nội bộ hoặc bên thứ ba.
Khách hàng hiểu rằng những thông tin khách hàng cung cấp là thông tin bắt buộc liên quan đến việc hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ của VANG VAY. Vì vậy, trong trường hợp rủi ro và tổn thất trong tương lai, Wanwei chỉ chấp nhận những người điền thông tin trên một cách chính xác và đầy đủ.
Mật khẩu tài khoản và mật khẩu giao dịch: Đối với tài khoản, khách hàng sẽ có mật khẩu truy cập tài khoản và mật khẩu giao dịch do khách hàng tự đặt. Mật khẩu dùng để đăng nhập và xác nhận sử dụng các dịch vụ trong hệ thống Vang Văng. Khách hàng có trách nhiệm tự lưu mật khẩu, nếu mật khẩu bị rò rỉ dưới bất kỳ hình thức nào, Wanwei sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất nào gây ra.
Mỗi tài khoản người dùng chỉ có thể được sử dụng và quản lý bởi một người. Tuyệt đối không có hành vi chia sẻ hay cung cấp thông tin tài khoản cho người khác đăng nhập vào Hệ thống World Wide Web. Nếu hai người trở lên sử dụng cùng một tài khoản, tài khoản đó sẽ bị xóa ngay lập tức.
Trong quá trình sử dụng dịch vụ, khách hàng cần thông báo ngay cho Vàng Vay nếu có một trong các thay đổi sau: địa chỉ, số điện thoại và mật khẩu đăng nhập.
Khách hàng sẽ không bao giờ sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào phần mềm và nền tảng hệ thống Vay Vàng. Công ty có quyền sử dụng thông tin khách hàng cung cấp khi đăng ký tài khoản để chuyển đến các bộ phận liên quan giải quyết theo pháp luật khi phát hiện vi phạm quyền sở hữu trí tuệ Jindai hoặc các vi phạm khác ảnh hưởng đến hệ thống Jindai.
sở hữu trí tuệ

Một nền tảng công nghệ thuộc sở hữu hợp pháp của Vàng Vay. Tất cả các quyền sở hữu công nghiệp tại Vàng Vây bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ ý tưởng, bí quyết, quy trình, quy trình, thiết kế, sáng chế, sản phẩm, bí mật kinh doanh và bản quyền của bất kỳ bằng sáng chế, bí mật kinh doanh và các tài sản hữu hình và vô hình khác thuộc sở hữu của công ty. Không có điều khoản rõ ràng hay ngụ ý nào rằng bất kỳ phần nào của tài sản trí tuệ này có thể được chuyển nhượng, chuyển nhượng hoặc trao đổi theo cách khác cho khách hàng thông qua việc sử dụng VANG VAY.

Chính sách bảo mật
Các quy định về bảo mật thông tin sẽ được tuân thủ theo chính sách bảo mật mà Vàng Vay đã công bố.

Trách nhiệm của các đảng chính trị của phụ nữ
Công ty trách nhiệm hữu hạn / Khoản vay vàng
Công ty cung cấp, quản lý và điều hành các khoản vay vàng giữa khách hàng và đối tác cho vay. Mối quan hệ vay vốn giữa khách hàng và đối tác cho vay được quy định trong hợp đồng vay tương ứng mà hai bên ký kết trên ứng dụng;
Công ty không đảm bảo hoặc đảm bảo bất kỳ số tiền nào có thể nhận được khi sử dụng VANG VAY, và khách hàng tự chịu trách nhiệm về mọi quyết định được đưa ra trên hệ thống VANG VAY;
VANG VAY không đảm bảo rằng mức lãi suất và thời hạn cho vay mà các đối tác cho vay đưa ra là tốt nhất hoặc rẻ nhất trên thị trường. Do diễn biến của thị trường, các đề nghị cho vay, các quyết định tạm thời của đối tác cho vay có thể thay đổi theo từng thời điểm. Tỷ lệ và biểu phí do bên cho vay cung cấp có thể tăng hoặc giảm tùy thuộc vào chất lượng hồ sơ tín dụng của khách hàng, chẳng hạn như tài sản thế chấp, mức thu nhập, lịch sử tín dụng, tỷ lệ nợ trên thu nhập, đầu vào, số tiền yêu cầu vay ...;
VANG VAY có thể có lỗi đánh máy, sai sót hoặc thiếu sót và khách hàng đồng ý từ chối bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến lỗi đánh máy, sai sót hoặc thiếu sót đó;
Trong mọi trường hợp, Công ty sẽ được bồi thường cho bất kỳ vi phạm nào đối với bất kỳ tuyên bố và bảo đảm nào ở trên.
Phạm vi trách nhiệm của khách hàng
Khách hàng cung cấp thông tin và tuân thủ các quy định về đăng ký và thiết lập giao dịch trong các Điều khoản và Điều kiện này;
Bằng cách chọn phương thức giao dịch này, khách hàng cam kết:
- Cam kết thông tin khách hàng do khách hàng quản lý, sử dụng và sở hữu là chính xác về mọi mặt, không che giấu, giả mạo;
Khách hàng hoàn toàn hiểu tất cả các rủi ro, bao gồm nhưng không giới hạn ở lỗi, bảo mật / quyền riêng tư, thực hiện sai và / hoặc giả mạo, khi lựa chọn phương thức thanh toán thích hợp bằng cách sử dụng thông tin do Khách hàng cung cấp. Nhận / gửi các tài liệu liên quan đến việc thực hiện dịch vụ, thông tin giữa khách hàng và đối tác cho vay;

- Cam kết thực hiện vô điều kiện các nghĩa vụ trong hợp đồng đã ký kết nếu đối tác cho vay đã thanh toán cho khách hàng theo đúng hình thức đã thỏa thuận;

- Tất cả các tài liệu giao dịch liên quan đến việc thực hiện dịch vụ thông qua thông tin do khách hàng cung cấp đều có giá trị ràng buộc và ràng buộc pháp lý, ngay cả khi VANG VAY và / hoặc đối tác cho vay không giữ bản chính của các tài liệu này;

- Không được vu khống VANG VAY dưới mọi hình thức như quảng bá, phổ biến thông tin sai sự thật, gây phương hại đến uy tín của VANG VAY.

trao đổi thông tin
Bằng việc tiếp tục sử dụng VANG VAY và cung cấp thông tin theo yêu cầu của VANG VAY, khách hàng hoàn toàn đồng ý nhận các thông tin tiếp thị qua số điện thoại, thư điện tử (email), tin nhắn dữ liệu, điện thoại, ứng dụng di động hoặc bất kỳ kênh liên lạc nào khác.

Mọi trao đổi thông tin giữa khách hàng và đối tác cho vay liên quan đến dịch vụ cung cấp qua VANG VAY sẽ được thực hiện theo thông tin liên hệ mà khách hàng đã đăng ký trên VANG VAY. Trong khi đó, VANG VAY có quyền quyết định cách thức trao đổi phù hợp nhất đối với những thông tin mà khách hàng yêu cầu.

VANG VAY cũng có thể trao đổi thông tin với khách hàng bằng cách đăng tải trên hệ thống. Khi địa chỉ, số điện thoại và tài khoản trong ứng dụng được thông báo đến VANG VAY thì coi như khách hàng đã nhận được thông báo vay vàng. Nội dung của các thông báo này có giá trị ràng buộc đối với khách hàng, công ty và các bên liên quan.
Bồi thường và Chấm dứt
Bằng việc sử dụng số vàng đã vay, khách hàng đồng ý rằng, trong phạm vi pháp luật cho phép, khách hàng sẽ bồi thường cho công ty mọi thiệt hại do vi phạm các điều khoản và điều kiện này và các tài liệu liên quan, nếu có.

Khách hàng xác nhận và đồng ý rằng VANG VAY có quyền xóa tài khoản do khách hàng duy trì trong hệ thống, hạn chế quyền truy cập của khách hàng vào VANG VAY và chấm dứt mọi mối quan hệ với khách hàng nếu có bằng chứng hợp lý / tin rằng các điều khoản và điều kiện này là bị vi phạm.

Áp dụng các điều khoản
Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các điều khoản và điều kiện không hợp lệ, điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản và điều kiện còn lại.

Trong trường hợp có tranh chấp, hai bên giải quyết trên cơ sở nguyên tắc thương lượng, hòa giải, cùng có lợi, nếu thương lượng không thành thì hai bên thống nhất đưa tranh chấp ra Tòa án có thẩm quyền giải quyết.

Khách hàng đồng ý giữ cho Công ty, Công ty và các cán bộ, đại lý, nhân viên hoặc đối tác của họ không bị tổn hại bởi bất kỳ yêu cầu bồi thường thiệt hại hoặc tổn thất nào của bên thứ ba, bao gồm tất cả các khiếu nại, tổn thất, thiệt hại (thực tế và do hậu quả), quyết định, bản án, chi phí kiện tụng và tất cả phí luật sư.