TUYÊN BỐ CÔNG KHAI VÀ CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Vui lòng đọc kỹ chính sách bảo mật của chúng tôi để hiểu rõ ràng cách chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ, bảo vệ hoặc xử lý thông tin nhận dạng cá nhân của bạn dựa trên trang web của chúng tôi.

1. Hướng dẫn sử dụng dữ liệu
Ví Kim Cương ("chúng tôi", "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi") cam kết bảo vệ tất cả thông tin cá nhân và / hoặc nhạy cảm của nhân viên, khách hàng, đối tác kinh doanh, nhà cung cấp, nhà thầu và các bên khác mà công ty sẽ tham gia và tham gia ("Dữ liệu Cá nhân") quyền riêng tư và bảo mật. Để đạt được mục tiêu này, công ty xây dựng các quy trình và thực tiễn thống nhất để thu thập, ghi lại, hợp nhất, cập nhật, tiết lộ, lưu trữ, truy cập, chuyển giao, lưu giữ, tiêu hủy và xử lý dữ liệu cá nhân. Lệnh cho việc xử lý dữ liệu cá nhân một cách công bằng, đúng đắn và hợp pháp. Chính sách bảo mật này quy định việc sử dụng, bảo vệ và kiểm soát dữ liệu cá nhân do công ty xử lý. Các điều khoản của chính sách bảo mật này áp dụng cho tất cả những người xử lý dữ liệu cá nhân của Ví Kim Cương.

2. Thu thập thông tin nhận dạng cá nhân
Khi bạn sử dụng nền tảng của chúng tôi, cho dù đó là trang web của chúng tôi hay ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi thu thập và lưu trữ thông tin của bạn (thông tin cá nhân), được bạn cung cấp theo thời gian bằng cách xin phép rõ ràng để có được thông tin cần thiết. Mục tiêu chính của chúng tôi khi làm như vậy là cung cấp cho bạn trải nghiệm và dịch vụ an toàn, hiệu quả, suôn sẻ và định chế hoá. Điều này cho phép chúng tôi cung cấp các dịch vụ và tính năng đáp ứng nhu cầu của bạn, đồng thời định chế nền tảng của chúng tôi để làm cho trải nghiệm của bạn an toàn và dễ dàng hơn, đồng thời cải thiện các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp. Quan trọng hơn, chúng tôi sẽ thu thập thông tin cá nhân từ bạn mà chúng tôi tin rằng cần thiết để đạt được các mục đích nêu trên. Nói chung, bạn có thể duyệt các trang web hoặc ứng dụng mà không cần cho chúng tôi biết bạn là ai hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào về bạn. Tuy nhiên, khi tạo tài khoản trên trang web hoặc ứng dụng, bạn phải cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cơ bản cần thiết để cung cấp các dịch vụ định chế. Thông tin chúng tôi thu thập từ bạn gồm những thứ khác bao gồm:

Chỉ sau khi có được sự đồng ý rõ ràng của bạn, chúng tôi mới có thể thu thập một số thông tin cá nhân khác về bạn. Ví dụ: thông tin tin nhắn SMS bạn lưu trữ trên thiết bị có thể được thu thập để phân tích khả năng trả nợ của bạn; số điện thoại bạn thêm vào ứng dụng danh bạ có thể được thu thập cho mục đích kiểm soát rủi ro; thông tin vị trí của bạn (địa chỉ IP, thông tin kinh độ và vĩ độ) có thể được thu thập cho các mục đích chống gian lận.Nếu không có sự cho phép của bạn, chúng tôi sẽ không bao giờ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba. Thông tin cá nhân được thu thập từ bạn bao gồm:

(1) Tên của bạn
(2) Email
(3) Giới tính
(4) Hình ảnh
(5) Địa chỉ gửi thư
(6) Mã bưu điện
(7) Địa chỉ nhà riêng
(8) Nền tảng giáo dục
(9) Số điện thoại di động
(10) Số CMND/CCCD

Chúng tôi sẽ thu thập và tải lên danh sách thông tin tài khoản được Trung tâm quản lý tài khoản ghi lại trên thiết bị của bạn, chẳng hạn như tên tài khoản Gmail/Facebook/Email và loại tài khoản của bạn. Chúng tôi sẽ lưu thông tin tài khoản này trong cơ sở dữ liệu hệ thống của chúng tôi. Chúng tôi cần thông tin này để tăng cường hiểu biết về bạn. Khi chúng tôi cần liên hệ với bạn, điều này có thể cung cấp thêm khả năng giúp chúng tôi liên hệ với bạn.
Trong những tình huống có thể, chúng tôi chỉ định các trường bắt buộc và tùy chọn. Bạn có thể chọn không sử dụng các dịch vụ hoặc chức năng cụ thể trên "Nền tảng" và do đó chọn không cung cấp thông tin cá nhân của mình.
Khi bạn tạo tài khoản miễn phí với chúng tôi, chúng tôi cũng thu thập thông tin nhận dạng khác về bạn (chi tiết thẻ thanh toán và lịch sử giao dịch của bạn trên nền tảng). Mặc dù bạn có thể duyệt một phần nền tảng của chúng tôi mà không cần là thành viên đã đăng ký, nhưng một số hoạt động (chẳng hạn như nhận khoản vay từ bên cho vay bên thứ ba trên nền tảng) yêu cầu đăng ký và bạn cần cung cấp thông tin chi tiết ở trên. Nền tảng phải hiển thị rõ ràng thông tin cá nhân mà nó thu thập từ bạn và bạn có thể chọn không cung cấp thông tin cá nhân đó. Tuy nhiên, điều này sẽ giới hạn các dịch vụ được cung cấp cho bạn trên nền tảng.

3. Tập hợp các ứng dụng đã cài đặt
Chúng tôi thu thập và tải lên danh sách thông tin siêu dữ liệu của các ứng dụng đã cài đặt, bao gồm tên ứng dụng, tên gói, thời gian cài đặt, thời gian cập nhật, tên phiên bản và mã phiên bản của từng ứng dụng đã cài đặt để đánh giá giá trị tín dụng của bạn và cung cấp thông tin phong phú của bạn với trước các khoản vay chế định đã được phê duyệt.
Chúng tôi sẽ lưu các thông tin ứng dụng này trong cơ sở dữ liệu hệ thống của chúng tôi.

4. Thu thập số điện thoại di động và địa chỉ email
Khi bạn đăng ký với chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập số điện thoại di động và địa chỉ email của bạn để xác nhận danh tính của bạn. Điều này giúp chúng tôi đảm bảo rằng không có thiết bị hoặc người khác nào thay mặt bạn làm điều đó.

5. Thu thập địa chỉ
Chúng tôi thu thập và tải lên thông tin vị trí từ thiết bị của bạn để giảm rủi ro liên quan đến tài khoản của bạn.
Chúng tôi sẽ lưu thông tin vị trí của bạn trong cơ sở dữ liệu hệ thống của chúng tôi.

6. Thu thập liên hệ
Là một phần của quy trình cho vay của chúng tôi, chúng tôi cần có thư giới thiệu từ người đăng ký khoản vay. Do đó, khi điền vào biểu mẫu trên Ứng dụng của chúng tôi, chúng tôi sẽ thu thập thông tin liên hệ của bạn và kiêm tra các liên hệ thân thiết của bạn để bạn có thể tự động điền dữ liệu.
Trong quá trình làm hồ sơ vay, chúng tôi sẽ tải lên và lưu vào cơ sở dữ liệu hệ thống của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi thu thập thông tin liên hệ từ thiết bị của bạn để chúng tôi có thể phát hiện các tham chiếu đáng tin cậy để phân tích rủi ro. Tham chiếu càng đáng tin cậy, rủi ro liên quan đến người dùng càng thấp.
Mục đích chính là thu thập thông tin của bạn từ những người liên hệ thân thiết của bạn để chúng tôi giúp bạn điền các thông tin chi tiết một cách tự động trong quá trình đăng ký khoản vay. Phân tích rủi ro yêu cầu thông tin này để cho phép chúng tôi kiểm tra các tài liệu tham khảo đáng tin cậy để đánh giá hồ sơ rủi ro và xác định tính đủ điều kiện cho khoản vay của bạn.
Lưu trữ dữ liệu liên hệ. Thông tin liên hệ sẽ được mã hóa và tải lên máy chủ https://api.brsmartloan.com ủa chúng tôi thông qua giao thức HTTPS. Chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ dữ liệu này với các bên thứ ba.

7. Thông tin về các ứng dụng đã cài đặt
Chúng tôi thu thập danh sách thông tin dữ liệu gốc của các ứng dụng đã cài đặt, bao gồm tên ứng dụng, tên gói, thời gian cài đặt, thời gian cập nhật, tên phiên bản và mã phiên bản để đánh giá giá trị tín dụng của bạn và làm phong phú thêm thông tin của bạn thông qua các khoản vay định chế được phê duyệt trước dữ liệu.

8. Lưu trữ
Chúng tôi cần được phép lưu trữ thông tin, cho phép bạn tải lên hình ảnh và / hoặc tài liệu trong quá trình đăng ký khoản vay để hoàn thiện đơn đăng ký.

9. Máy ảnh
Chúng tôi yêu cầu quyền thông tin máy ảnh để cung cấp cho bạn trải nghiệm thuận tiện / mượt mà và cho phép bạn nhấp vào ảnh của tệp KYC và các tài liệu cần thiết khác và tải lên cùng một ứng dụng trong quá trình đăng ký khoản vay của bạn.

10. Thu thập thông tin phi cá nhân khác
Chúng tôi sẽ tự động theo dõi một số nền tảng thông tin của bạn dựa trên hành vi của bạn. Chúng tôi sử dụng thông tin này để thực hiện nghiên cứu nội bộ về nhân khẩu học, sở thích và hành vi của người dùng nhằm hiểu rõ hơn, bảo vệ và phục vụ người dùng cũng như cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Thông tin này được tổng hợp và phân tích trên cơ sở toàn diện. Chúng tôi cũng thu thập địa chỉ Giao thức Internet (IP) của bạn và URL bạn sử dụng để kết nối máy tính của mình với Internet. Thông tin này có thể bao gồm trang web bạn vừa truy cập (bất kể trang web đó có phải trên trang web của chúng tôi hay không), trang web bạn truy cập tiếp theo (bất kể trang web đó có phải trên trang web của chúng tôi hay không), thông tin trình duyệt máy tính của bạn và địa chỉ IP của bạn. Cookie là các tệp dữ liệu nhỏ mà một trang web lưu trữ trên máy tính của bạn. Chúng tôi sẽ sử dụng cookie trên trang web của mình tương tự như các trang web / ứng dụng cho vay khác và các trang web / ứng dụng thị trường trực tuyến. Sử dụng thông tin này có thể giúp chúng tôi xác định bạn và làm cho trang web của chúng tôi dễ sử dụng hơn.
Hầu hết các trình duyệt sẽ cho phép bạn từ chối cookie, nhưng nếu bạn chọn làm như vậy, nó có thể ảnh hưởng đến một số phần của các dịch vụ trang web của chúng tôi. Nếu bạn chọn mua sắm qua trang web, chúng tôi sẽ thu thập thông tin về hành vi mua hàng của bạn.
Chúng tôi lưu giữ thông tin này để giải quyết các tranh chấp cần thiết, hỗ trợ khách hàng và giải quyết các vấn đề được pháp luật cho phép.Nếu bạn gửi cho chúng tôi thư riêng, chẳng hạn như email hoặc thư, hoặc nếu người dùng khác hoặc bên thứ ba gửi cho chúng tôi thư về các hoạt động hoặc bài đăng của bạn trên trang web này, chúng tôi sẽ thu thập thông tin này trong một tệp dành riêng cho bạn.

11. Thứ thập thông tin thiết bị
Thông tin được ứng dụng thu thập và cách sử dụng thông tin này tùy thuộc vào cách bạn quản lý các kiểm soát quyền riêng tư trên thiết bị của mình. Khi bạn cài đặt ứng dụng, chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin thu thập được thông qua một số nhận dạng duy nhất được liên kết với thiết bị bạn sử dụng.
Khi bạn tải xuống và cài đặt ứng dụng, chúng tôi sẽ thu thập thông tin từ thiết bị và yêu cầu bạn cho phép một cách rõ ràng để lấy thông tin cần thiết từ thiết bị. Thông tin chúng tôi thu thập từ thiết bị của bạn bao gồm thông tin mạng di động như ID duy nhất (tức là số IMEI), thông tin hệ điều hành, thông tin phiên bản SDK và tên nhà khai thác. Số sê-ri SIM và khe cắm SIM, thông tin cá nhân của bạn, danh sách các ứng dụng đã cài đặt, thông tin wifi. Chúng tôi thu thập thông tin về thiết bị của bạn để cung cấp các bản cập nhật tự động và các tiện ích bổ sung.
Tính bảo mật để tài khoản của bạn sẽ không bị sử dụng trên thiết bị của người khác. Ngoài ra, thông tin này cung cấp cho chúng tôi phản hồi có giá trị về danh tính của bạn với tư cách là chủ sở hữu thiết bị và hành vi thiết bị của bạn, do đó cho phép chúng tôi cải thiện dịch vụ của mình và cung cấp cho bạn trải nghiệm người dùng tùy chỉnh nâng cao.

12. Sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân và thông tin khác của bạn
Chúng tôi truy cập, lưu trữ và sử dụng thông tin chúng tôi thu thập được từ bạn để cung cấp dịch vụ của chúng tôi và phát triển các sản phẩm mới.
Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu nhằm định chế trải nghiệm người dùng của bạn và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.
Nếu chúng tôi có ý định sử dụng thông tin cá nhân của bạn để quảng bá bất kỳ sản phẩm nào cho bạn, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn khả năng từ chối sử dụng.

13. Liên kết với SDK của bên thứ ba
Ứng dụng của chúng tôi có liên kết đến SDK bên thứ ba đã đăng ký, SDK này thu thập dữ liệu từ các đại diện của chúng tôi và dữ liệu được lưu trữ trên một máy chủ an toàn để thực hiện đánh giá rủi ro tín dụng.
Chúng tôi đảm bảo rằng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật rộng rãi để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và ngăn ngừa mất mát, sử dụng sai hoặc thay đổi dữ liệu.
Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi áp dụng phân tách môi trường và phân tách nhiệm vụ, đồng thời có kiểm soát truy cập dựa trên vai trò chặt chẽ trên cơ sở tài liệu, ủy quyền và sử dụng. Dữ liệu được lưu trữ được bảo vệ và lưu trữ bằng mã hóa cấp ứng dụng.
Họ triển khai các dịch vụ quản lý khóa để hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu. Ngoài ra, các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đã đăng ký của chúng tôi cung cấp bảo mật cho máy chủ. Họ sử dụng các giải pháp chống vi-rút, chống phần mềm độc hại, ngăn chặn xâm nhập, hệ thống phát hiện xâm nhập, giám sát tính toàn vẹn của tệp và các giải pháp kiểm soát ứng dụng hàng đầu.

14. Các thay đổi đối với chính sách bảo mật này
Đồng Heo Con có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc xóa các phần của chính sách bảo mật này vào bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì.
Nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với chính sách bảo mật này, chúng tôi sẽ cập nhật trên trang web. Sau khi được đăng, những thay đổi này có hiệu lực ngay lập tức, trừ khi có quy định khác.
Chúng tôi khuyến khích bạn duyệt trang này thường xuyên để nhận thông tin mới nhất về các thực tiễn bảo mật của chúng tôi.
Tiếp tục truy cập hoặc sử dụng "dịch vụ" đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận chính sách bảo mật đã được thay đổi và sửa đổi.

15. Kiểm tra thông tin của bạn / liên hệ với chúng tôi
Người dùng có thể chọn chỉnh sửa / sửa đổi hoặc xóa / thu hồi bất kỳ thông tin cá nhân nào được chia sẻ để sử dụng nền tảng bất kỳ lúc nào.
Xin lưu ý rằng việc xóa hoặc thu hồi lại thông tin có thể ảnh hưởng đến các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho bạn.
Nếu có bất kỳ thay đổi nào về thông tin cá nhân, người dùng phải cung cấp các giấy tờ chứng minh liên quan đến việc thay đổi thông tin cá nhân để công ty xác minh.
Người dùng có thể liên hệ với chúng tôi tại vikimcuong6@gmail.com để xóa hoặc sửa đổi;

16. Kiểm soát quyền riêng tư của bạn
Về thông tin chúng tôi thu thập và cách thức thu thập, bạn có các lựa chọn cụ thể có thể kiểm soát thông tin chúng tôi thu thập sau khi sử dụng thiết bị của bạn.
Ví dụ: bạn có thể sửa đổi quyền của thiết bị Android của mình để truy cập vào các quyền đối với máy ảnh hoặc âm thanh. Xóa toàn bộ tài khoản ứng dụng của bạn.
Bạn cũng có thể xóa nội dung khỏi máy chủ của chúng tôi theo yêu cầu của luật hiện hành hoặc viết thư cho Thanh tra viên của chúng tôi.

17. Biện pháp phòng ngừa an toàn
Trang web / Ứng dụng này sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và duy trì tính chính xác của thông tin sau khi bạn xác nhận.
Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo vệ vật lý, quản lý và kỹ thuật hợp lý để giúp chúng tôi bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, sử dụng và tiết lộ trái phép. Ví dụ: khi chúng tôi truyền thông tin cá nhân nhạy cảm trên Internet, chúng tôi mã hóa thông tin này.
Chúng tôi cũng yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba đã đăng ký của chúng tôi bảo vệ thông tin này khỏi bị truy cập, sử dụng và tiết lộ trái phép.
Chúng tôi kết hợp bảo mật nhiều bước của sản phẩm với công nghệ tiên tiến nhất để đảm bảo rằng hệ thống của chúng tôi duy trì các biện pháp bảo mật mạnh mẽ.
Thiết kế bảo mật dữ liệu tổng thể và quyền riêng tư cho phép chúng tôi bảo vệ hệ thống của mình từ đơn giản đến phức tạp.
Chúng tôi cố gắng bảo vệ thông tin mà chúng tôi nắm giữ khỏi bị truy cập, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy trái phép, bao gồm:
- Chúng tôi sử dụng công nghệ mã hóa để đảm bảo tính riêng tư của dữ liệu của bạn trong quá trình truyền;
- Chúng tôi cung cấp các tính năng bảo mật như xác minh OTP để giúp bạn bảo vệ tài khoản của mình;
- Chúng tôi xem xét các hoạt động thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin của mình, bao gồm các biện pháp bảo mật vật lý, để ngăn chặn truy cập trái phép vào hệ thống của chúng tôi;
- Chúng tôi hạn chế quyền truy cập vào thông tin cá nhân đối với nhân viên, nhà thầu và đại lý, những người cần thông tin để xử lý thông tin đó. Bất kỳ ai có thẩm quyền này đều có các nghĩa vụ bảo mật hợp đồng nghiêm ngặt. Nếu không hoàn thành các nghĩa vụ này, họ có thể bị kỷ luật hoặc chấm dứt hợp đồng. Hợp tác với các quy định và luật hiện hành;
- Chúng tôi sẽ định kỳ xem xét chính sách bảo mật này và đảm bảo rằng chúng tôi xử lý thông tin của bạn theo cách tuân thủ chính sách bảo mật.

18. Liên kết đến các trang web khác
Trang web của chúng tôi liên kết đến các trang web khác có thể thu thập thông tin nhận dạng cá nhân của bạn.
Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các thực tiễn bảo mật hoặc nội dung của các trang web được liên kết này.
Theo chính sách này, chúng tôi chỉ giải quyết việc tiết lộ và sử dụng dữ liệu mà chúng tôi thu thập.
Nếu bạn truy cập bất kỳ trang web nào thông qua một liên kết trên trang web này, vui lòng đảm bảo rằng bạn đã đọc kỹ chính sách bảo mật của mỗi trang web.
Chính sách và thực tiễn thu thập dữ liệu của họ có thể khác với chính sách này và chúng tôi không thể kiểm soát bất kỳ chính sách nào của họ, cũng như chúng tôi không có bất kỳ trách nhiệm nào trong vấn đề này.

19. Sự đồng ý của bạn
Bằng cách sử dụng trang web / ứng dụng và / hoặc bằng cách cung cấp thông tin của bạn, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin bạn tiết lộ trên trang web theo chính sách bảo mật này, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng, chia sẻ và tiết lộ theo chính sách bảo mật thông điệp của bạn.
Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách bảo mật của mình, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi này trên trang này để bạn luôn có thể biết thông tin nào chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng và chúng tôi tiết lộ thông tin đó trong những trường hợp nào.

20. Cho phép liên hệ
Bằng cách cung cấp cho chúng tôi nhà riêng và / hoặc số điện thoại di động của bạn, chúng tôi xin phép bạn liên hệ với bạn hoặc số điện thoại liên hệ được ủy quyền của bạn cho chúng tôi.
Điều này cũng cho phép chúng tôi sử dụng tin nhắn văn bản, tin nhắn thoại thủ công hoặc ghi âm trước và công nghệ quay số tự động cho mọi mục đích mà luật hiện hành không cấm. Tin nhắn hoặc dữ liệu có thể được áp dụng. Bạn có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào để thay đổi các tùy chọn này.
Chúng tôi cũng có thể gửi e-mail (bao gồm thông tin tham chiếu do bạn ủy quyền) đến bất kỳ địa chỉ nào mà chúng tôi có lý do để tin rằng có thể liên hệ với bạn. Mục đích của cuộc gọi và thông tin bao gồm: nghi ngờ gian lận hoặc đánh cắp danh tính; thu thập thông tin; các giao dịch hoặc dịch vụ trong tài khoản của bạn; thu thập tài khoản của bạn hoặc thu thập các tài khoản còn nợ.
Các quyền được trao cho chúng tôi trong phần này được mở rộng cho các chi nhánh, công ty con, công ty mẹ, đại lý, nhà cung cấp của công ty chúng tôi và bất kỳ ai có liên quan đến chủ sở hữu của ghi chú chứng minh rằng bạn đã nhận được khoản vay.

21. Liên hệ chúng tôi
Đối với bất kỳ thắc mắc, giải thích hoặc yêu cầu nào trong tuyên bố này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi khi bạn thực hiện các quyền liên quan đến thông tin cá nhân của mình hoặc cung cấp bất kỳ phản hồi nào bạn có thể có về việc chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân.
Người dùng có thể liên hệ với chúng tôi tại vikimcuong6@gmail.com.
Ngày cập nhật lần cuối: 13/04/2021